aprilie 9

ACTELE NECESARE PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR-EURO 200- ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE, ÎN ANUL 2020

1.Adresa Program EURO 200 2020 2.Hotărâre 225 2020 3.Adresa MEC-depunere cereri Euro 200 4.Cerere_0

ACTELE NECESARE PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR-EURO 200- ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE,  ÎN ANUL 2020

 

1.CERERE TIP

2.COPIE A CERTIFICATULUI DE NAȘTERE SAU A ACTULUI DE IDENTITATE A ELEVULUI;

3.COPII ALE CERTIFICATELOR DE NAȘTERE SAU ALE ACTELOR DE IDENTITATE, DUPĂ CAZ, ALE CELORLALȚI MEMBRI AI FAMILIEI;

4.ADEVERINȚĂ DIN CARE SĂ REZULTE CALITATEA DE ELEV SAU STUDENT A CELORLALȚI FRAȚI/SURORI;

5.ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE MEMBRILOR FAMILIEI;

6.ANCHETĂ SOCIALĂ DE LA PRIMĂRIE

7.ADEVERINȚĂ DE VENITURI DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ

Observații:

VENITUL  LUNAR BRUT PE MEMBRU DE FAMILIE  ESTE CEL DIN LUNA PRECEDENTĂ DEPUNERII CERERII ( MARTIE 2020)( MAXIM 250 LEI BRUT/MEMBRU DE FAMILIE) ;

AJUTORUL SE ACORDĂ O SINGURĂ DATĂ  ÎN CADRUL UNEI FAMILII.


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted aprilie 9, 2020 by Florin Galbin in category Elevi